Nam Sudan yêu cầu ngừng nhập cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình mới đến từ Hàn Quốc
2 năm trước
Một nguồn tin thân cận Chính phủ ngày 12/3 cho biết Liên hợp quốc mới nhận được yêu cầu từ Nam Sudan về việc ngừng cho phép nhập cảnh lực lượng gìn giữ hòa bình mới từ 5 nước, trong đó có Hàn Quốc, để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan vào nước này.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vốn dự kiến chuyển giao nhiệm vụ của đội quân thứ 11 cho đội quân thứ 12 thuộc Lực lượng Hanbit đang đóng tại Nam Sudan vào ngày 9/3. Tuy nhiên, Bộ đã phải hoãn và cân nhắc lại thời điểm chuyển giao nhiệm vụ của lực lượng này theo yêu cầu của Nam Sudan.

Bộ Quốc phòng đã xem xét phương án gửi đội quân thứ 12 vào cuối tháng này, song do Nam Sudan yêu cầu ngừng nhập cảnh cho tới khi có thông báo mới, nên công tác chuyển giao nhiệm vụ của Lực lượng Hanbit có thể sẽ diễn ra muộn hơn.

Lực lượng Hanbit trực thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thực hiện nhiệm vụ ở Nam Sudan từ năm 2013, chủ yếu là các công tác viện trợ nhân đạo như xây dựng đường xá, sân bay, bảo hộ dân tị nạn, giúp đỡ y tế, nước sạch. 

Ngoài ra, Lebanon hiện đang cấm nhập cảnh người nước ngoài từng thăm Hàn Quốc, Trung Quốc, Ý, nhưng vẫn cho phép nhập cảnh với quân nhân thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hiện Lực lượng Dongmyung của Hàn Quốc đang tham gia gìn giữ hòa bình tại Lebanon nhằm hỗ trợ nhân đạo và tác chiến.

Theo world.kbs.co.kr