Tích trữ KDG để nhận lấy quà tặng trị giá 1.500 USDT
10 months ago

⏲️Thời gian: 11:00 (UTC+7) - Ngày 24 tháng 4 - 10 tháng 5 năm 2020

🍬Giải thưởng: tương đương 1.500 USDT KDG

Quy tắc:

🔑1. Trong chiến dịch, bất kỳ ai Tích trữ trên 50 KDG trên AToken đều có thể nhận thêm 5 KDG.

🔑2. Tổng giải thưởng là KDG tương đương 1.500 USDT, được trao tặng cho người dùng theo ai đến sớm sẽ được nhận trước. Chiến dịch sẽ được đóng lại nếu tất cả các phần thưởng được phân phối hết.

🔑3. Bất kỳ ai tham gia vào chiến dịch có cùng ID thiết bị hoặc số điện thoại sẽ được xem là cùng một người dùng.

🔑4. Bất cứ ai tham gia chiến dịch với bất kỳ cách gian lận hoặc bất thường nào khác sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào.

🔑5. Tất cả phần thưởng sẽ được gửi đến người chiến thắng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi chiến dịch kết thúc.

 🔥Tham gia cộng đồng Kingdom game 4.0

Telegram:     https://t.me/kdgnews

                    https://t.me/kingdomgame_group

 

                    https://t.me/ATokenOfficialNews

                    https://t.me/ATokenVietnamOfficial